سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حدیث

مؤمن نسبت به لغزش برادرش، مهربان و آسانگیر است و [حقّ ] دوستی دیرین را رعایت می کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

وبلاگ رضویّون


آخرین عناوین:
رفقا در فضای مجازی
وب سایت مذهبی، فرهنگی، آموزشی میثاق
عشق مشعلدار
حقوق جزا و جرم شناسی
رایة الهدی
دارالقرآن الکریم فولادشهر
خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود
پاسخ به پرسشهای رایانه ای


کانون دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهددرباره ماتماس با ماخبرخوانپیام رسانعناوین وبلاگصفحه اصلی

 

کارزار عاشورا،کارزارایمانیاستکهحسینعلیه السلام نمودارآنبود،باکفریکهبهجنگبهاودرآمد؛کارزارحقیاستکهحسینعلیه السلام تندیسآنبود،باباطلیکهدربرابرشایستادگیکرد؛ بهدیگرسخن،دراینروزکارزارهایپیامبرانوجانبازیهایصالحاندردرازنایتاریختکرارشد؛بهویژهپیکارهای نبیاکرم صل الله علیه و آلهدربدرواحدواحزابوجزاینهاوجانبازیهایعلیعلیه السلام درجملوصفینونهروان.

آنچهدرعاشورارخداد،جزبربنیادجاهلیت،نابینایی،نادانی،فریفتگی،سلطهطلبی،حماقت،تمایلبهریختنخونهایپاک،عنادآشکارباحق،تکبروخسراندنیاوآخرتقابلتفسیرنیست.

بهراستیعاشورا،کارزارهم?فضیلتهابرهم?رذیلتهابود.

لیکباپایانیافتنعاشورا،ستمبرآلمحمدپایاننیافتهبلکههمپایتاریخستمپیشهبهدستحاکمانونویسندگانآنوبردستاشراریکهدشمنیوکینهباآلمحمدراپیشهکردهاندادامهدارد؛

 سخنبسیاراستفقطاینرامیگویمکهاگرحسرتمیخوریدکهایکاشدرسال 60هجریدرکنارحسین بن علی علیه السلاممیبودیدوجانتانرابرایشفدامیکردیداکنوننیزفرصتبراییاریرساندنبهدینخدا و ولی خدانیزهست....

یککلامحسینزمانرادریابید!


کلیدواژه ها: عاشورا(4)| برگزیده(33)|
:: به تاریخ یکشنبه 90/9/20 ساعت 3:35 عصر
رفقا [دات] آی آر
رفقا دات آی آر

امام علی علیه السلام: در گمراهی فرد همین بس که مردم را به چیزی امر کند که خود آن را به جا نمی آورد و از چیزی باز دارد که خود آن را ترک نمی کند.

«رفقا» وبلاگی است دوستانه، برای دور هم نگه داشتن دوستان صمیمیِ قدیمی. باشد که یکدیگر را «تا بهشت» همراهی کنیم... ان شاء الله.

تصویر برگزیده
تصویر برگزیده
ویژه ها
دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای

بیان معنوی - دفتر نشر آثار و اندیشه های حجة الاسلام علیرضا پناهیان

اسلام کوئست

سایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی Aviny.com

موسسه فرهنگی بیان هدایت نور

طرحی برای فردا

جامعه مجازی تدبر در قرآن کریم

خبرگزاری دانشجو
موسیقی وبلاگ
آمار وبلاگ
بازدید امروز 11 بار
بازدید دیروز 197 بار
مجموع بازدیدها 1454711 بار

تعداد مطالب وبلاگ 300 تا