شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
به شما احسنت مي گويم و نمي توانم مسخره کنم نه فقط براي آنکه مثل شما هستم براي آنکه حداقل ظاهرم مورد پسند حضرت زهرا است انشاءالله
اين شباهتتان مستدام ان شاء الله.
متشکرم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top