شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
به شما احسنت مي گويم و نمي توانم مسخره کنم نه فقط براي آنکه مثل شما هستم براي آنکه حداقل ظاهرم مورد پسند حضرت زهرا است انشاءالله
اين شباهتتان مستدام ان شاء الله.
متشکرم
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top